Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden & contact

Booking Franeker

Sint Martiniplantsoen 45 8801 MC Franeker | Cas van der Helm +31 (0)682006323

Booking Franeker is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86439383

Algemene huurvoorwaarden

Vakantiehuisje "Canal"

Zuiderkade 39 C, postcode 8801 ML te Franeker
Versie: juli 2023 Algemene Voorwaarden Verhuur Vakantieappartement Canal

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van het vakantieappartement genaamd "Canal" (hierna "het vakantieappartement") door de verhuurder aan de huurder.

1.2. Door akkoord te gaan met de huurovereenkomst, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Reservering en Betaling

2.1. De huurder kan het vakantieappartement reserveren door contact op te nemen met de verhuurder.

2.2. Na ontvangst van de reserveringsaanvraag zal de verhuurder de beschikbaarheid van het vakantieappartement bevestigen.

2.3. Bevestiging van de reservering volgt nadat huurder betaling van het volledige bedrag heeft overgemaakt. De huurder kan bedrag overmaken naar IBAN: IBAN: NL18 KNAB 0504 7586 75.

3. Annulering

3.1. Bij annulering door de huurder gelden de volgende annuleringskosten: Bij annulering minstens 30 dagen voor aankomst: volledige restitutie. 

3.2. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aankomst: 50% van de totale huurprijs.

3.3. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst: 100% van de totale huurprijs.

3.4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren in geval van overmacht, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden. In een dergelijk geval zal de verhuurder de huurder onmiddellijk op de hoogte stellen en zal er een volledige terugbetaling plaatsvinden.

4. Gebruik van de Vakantiewoning

4.1. De huurder dient de vakantiewoning te gebruiken conform het beoogde gebruik als vakantieverblijf en dient deze in goede staat te houden.

4.2. Het is de huurder niet toegestaan om de vakantiewoning aan derden te verhuren of onder te verhuren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.             

4.3. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden.

4.4. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies van eigendommen van de huurder of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

5.2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de vakantiewoning veroorzaakt door de huurder of medebewoners. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging zullen in rekening worden gebracht bij de huurder.

6. In- en Uitchecken

6.1. De huurder kan inchecken op de afgesproken aankomstdatum, vanaf het overeengekomen tijdstip.

6.2. De huurder dient de vakantiewoning op de afgesproken vertrekdatum voor het overeengekomen tijdstip te verlaten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.

Weekend: Vrijdag 15:30 tot maandag 10:30

Midweek: Maandag 15:30 tot vrijdag 10:30

Week: Maandag 15:30 tot maandag 10:30

7. Overige Bepalingen

7.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de verhuurder worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe reserveringen.

7.2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

7.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Door de huurovereenkomst te ondertekenen, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden

Vakantiehuisje "Moto"

Sint Martiniplantsoen 45, postcode 8801 MC te Franeker
Versie: juli 2023 Algemene Voorwaarden Verhuur Vakantieappartement Moto

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van het vakantieappartement genaamd "Moto" (hierna "het vakantieappartement") door de verhuurder aan de huurder.

1.2. Door akkoord te gaan met de huurovereenkomst, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Reservering en Betaling

2.1. De huurder kan het vakantieappartement reserveren door contact op te nemen met de verhuurder.

2.2. Na ontvangst van de reserveringsaanvraag zal de verhuurder de beschikbaarheid van het vakantieappartement bevestigen.

2.3. Bevestiging van de reservering volgt nadat huurder betaling van het volledige bedrag heeft overgemaakt. De huurder kan bedrag overmaken naar IBAN: IBAN: NL18 KNAB 0504 7586 75.

3. Annulering

3.1. Bij annulering door de huurder gelden de volgende annuleringskosten: Bij annulering minstens 30 dagen voor aankomst: volledige restitutie. 

3.2. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aankomst: 50% van de totale huurprijs.

3.3. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst: 100% van de totale huurprijs.

3.4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren in geval van overmacht, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden. In een dergelijk geval zal de verhuurder de huurder onmiddellijk op de hoogte stellen en zal er een volledige terugbetaling plaatsvinden.

4. Gebruik van de Vakantiewoning

4.1. De huurder dient de vakantiewoning te gebruiken conform het beoogde gebruik als vakantieverblijf en dient deze in goede staat te houden.

4.2. Het is de huurder niet toegestaan om de vakantiewoning aan derden te verhuren of onder te verhuren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.             

4.3. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden.

4.4. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies van eigendommen van de huurder of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

5.2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de vakantiewoning veroorzaakt door de huurder of medebewoners. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging zullen in rekening worden gebracht bij de huurder.

6. In- en Uitchecken

6.1. De huurder kan inchecken op de afgesproken aankomstdatum, vanaf het overeengekomen tijdstip.

6.2. De huurder dient de vakantiewoning op de afgesproken vertrekdatum voor het overeengekomen tijdstip te verlaten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.

Weekend: Vrijdag 15:30 tot maandag 10:30

Midweek: Maandag 15:30 tot vrijdag 10:30

Week: Maandag 15:30 tot maandag 10:30

7. Overige Bepalingen

7.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de verhuurder worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe reserveringen.

7.2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

7.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Door de huurovereenkomst te ondertekenen, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden

Vakantiehuisje Le Boulanger


Sint Martiniplantsoen 45, postcode 8801 MC te Franeker
Versie: juli 2023 Algemene Voorwaarden Verhuur Vakantieappartement Le Boulanger

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van het vakantieappartement genaamd "Le Boulanger" (hierna "het vakantieappartement") door de verhuurder aan de huurder.

1.2. Door akkoord te gaan met de huurovereenkomst, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Reservering en Betaling

2.1. De huurder kan het vakantieappartement reserveren door contact op te nemen met de verhuurder.

2.2. Na ontvangst van de reserveringsaanvraag zal de verhuurder de beschikbaarheid van het vakantieappartement bevestigen.

2.3. Bevestiging van de reservering volgt nadat huurder betaling van het volledige bedrag heeft overgemaakt. De huurder kan bedrag overmaken naar IBAN: IBAN: NL18 KNAB 0504 7586 75.

3. Annulering

3.1. Bij annulering door de huurder gelden de volgende annuleringskosten: Bij annulering minstens 30 dagen voor aankomst: volledige restitutie. 

3.2. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aankomst: 50% van de totale huurprijs.

3.3. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst: 100% van de totale huurprijs.

3.4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reservering te annuleren in geval van overmacht, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden. In een dergelijk geval zal de verhuurder de huurder onmiddellijk op de hoogte stellen en zal er een volledige terugbetaling plaatsvinden.

4. Gebruik van de Vakantiewoning

4.1. De huurder dient de vakantiewoning te gebruiken conform het beoogde gebruik als vakantieverblijf en dient deze in goede staat te houden.

4.2. Het is de huurder niet toegestaan om de vakantiewoning aan derden te verhuren of onder te verhuren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.             

4.3. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden.

4.4. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies van eigendommen van de huurder of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

5.2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de vakantiewoning veroorzaakt door de huurder of medebewoners. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging zullen in rekening worden gebracht bij de huurder.

6. In- en Uitchecken

6.1. De huurder kan inchecken op de afgesproken aankomstdatum, vanaf het overeengekomen tijdstip.

6.2. De huurder dient de vakantiewoning op de afgesproken vertrekdatum voor het overeengekomen tijdstip te verlaten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verhuurder.

Weekend: Vrijdag 15:30 tot maandag 10:30

Midweek: Maandag 15:30 tot vrijdag 10:30

Week: Maandag 15:30 tot maandag 10:30

7. Overige Bepalingen

7.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de verhuurder worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe reserveringen.

7.2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

7.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Door de huurovereenkomst te ondertekenen, verklaart de huurder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.